Oddział w Koninie         Informacje         HydroMonitor         


Zamówienia publiczne

Zadanie w zakresie
Ze względu na wartość
Tryb postępowania
Rodzaj zamówienia
Dział / sekcja
Zamawiający
Zamówienia
Daty składania ofert - (format daty RRRR-MM-DD)
Daty ogłoszenia - (format daty RRRR-MM-DD)
Sortowanie

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Koninie

ul. Okólna 59
62-510 Konin

tel. 63 242 10 75

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria