Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

28.09.2015 - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla "Programu małej retencji na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2016-2030"


Pliki do pobrania

Opinia sanitarna WPWIS
RDOŚ - uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji
RDOŚ - zaopiniowanie projektu małej retencji
Insp.Sanitarny - zaopiniowanie projektu małej retencji
Obwieszczenie Dyrektora WZMiUW
Opinia pozytywna projektu
Pozytywna opinia WPIWIS_02

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt