Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

10.09.2015 - W Jaraczewie będzie bezpiecznie


 

 

Mieszkańcy Jaraczewa mają podwody do zadowolenia, bowiem w środę 20 maja, otwarto nowy zbiornik retencyjny.  Jego budowę planowano już  w latach siedemdziesiątych, ale dopiero teraz dzięki  funduszom z budżetu państwa  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udało się zrealizować ten pomysł. 

-To już trzydziesty ósmy zbiornik, tym razem zbudowany w Jaraczewie w powiecie jarocińskim - powiedział Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 

Konsekwentna realizacja programu małej retencji prowadzi do powstawania kolejnych zbiorników służących przede wszystkim zabezpieczeniu przed powodzią. Wykonaliśmy go w przeciągu kilku miesięcy i mam nadzieję, że  spełni on oczekiwania okolicznych mieszkańców.  

Tereny przylegające  do rzeki Obry i Kościańskiego Kanał Obry przez  wiele lat były zalewane przez wody z wiosennych roztopów oraz letnie opady,  natomiast w okresach suszy  ograniczały produkcję rolną.  Stanowiło to niebezpieczeństwo  dla mieszkańców okolicznych wsi oraz  dla rolników, ponieważ żywioł wyrządzał duże straty. Aby temu zapobiec, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  rozpoczął prace, które ujarzmią wodę w dolinie rzek. 

- Głównym celem budowy zbiornika w Jaraczewie było zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawa warunków prowadzenia gospodarki wodnej rzeki Obry - dodał Arkadiusz Błochowiak - Pozwolenie na realizację inwestycji wydał Wojewoda Wielkopolski, biorąc pod uwagę  interes społeczny, którym jest zapobieganie zagrożeniu powodziowemu oraz wyeliminowanie niebezpieczeństwa zniszczenia mienia rolników. W przyszłości zbiornik ten będzie też pełnił rolę rekreacyjną. Atrakcją dla odwiedzających są   posadzone różnogatunkowe szpalery drzew i krzewów w  wyznaczonych miejscach wokół  zbiornika.

Łagodne nachylenie zboczy  zostanie z czasem zasiedlona przez roślinność szuwarową, która wzbogaci mozaikę form zieleni w terenie. Z pewnością teren ten stanie się również atrakcyjny dla ptactwa wodnego, a także hodowli ryb.

 

 

 Dane techniczne: 

pojemność zbiornika – 0,789 mln metrów sześciennych

powierzchnia zalewu – 37,40 ha

średnia głębokość – 2,13

 

www.youtube.com/watch

 

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt