Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

Zakwalifikowaliśmy się do konkursu ogólnopolskiego


Jedna z naszych inwestycji, a konkretnie "Remont zapory zbiornika wodnego w Gołuchowie", zyskał aprobatę jury i przeszedł do kolejnego etapu. Liczymy, że znajdziemy się w ścisłej czołówce. 

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt