Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

Popłynęła woda


Pieniądze unijne są dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu bardzo ważnym źródłem finansowania. Pomoc z Unii Europejskiej w ramach SPO i PROW w latach 2014-2013 wyniosła ponad 400 milionów złotych.

Dzięki temu można było przeprowadzić wiele bardzo ważnych inwestycji melioracyjnych mówi Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Powstały między innymi 34 zbiorniki, jazy, a także zmodernizowano przepompownie w różnych rejonach Wielkopolski. Jedna z takich przepompowni zlokalizowana jest na rzece Bartosz w miejscowości Modlica, w gminie Pyzdry, w powiecie wrzesińskim. Jej koszt całkowity wyniósł 3 383 198,83 zł, a wielkość dofinansowania zamknęła się w kwocie 2 426 948,60 zł. Głównym celem tej inwestycji było umożliwienie odpływu do rzeki Prosny wód powierzchniowych z doliny rzeki Bartosz w okresach opadów deszczy oraz w czasie wysokich stanów wód na Prośnie i Warcie. Korzyścią wynikającą z modernizacji przepompowni, a także renowacji koryta rzeki Bartosz jest ochrona 514 hektarów terenów znajdujących się w jej dolinie przed nadmiernym zalewaniem i podtapianiem. Zadanie obejmowało między innymi modernizację przepompowni, regulację rzeki Bartosz, remont istniejących budowli oraz wybudowanie drogi dojazdowej. Projekt był zgodny z celami wynikającymi z SPO pod względem ochrony użytków rolnych przed powodziami oraz poprawieniem stabilności i jakości wałów.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt