Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

Będzie odnowiony jaz


Jego stan techniczny pozostawał dużo do życzenia. Przez lata użytkowania wyeksploatował się i zużył. O jego modernizację zabiegano od wielu lat. W końcu udało się zdobyć pieniądze i jaz Osiek-Pracz w gminie Wyrzysk, w powiecie pilskim, będzie odbudowany.

Przestarzała konstrukcja jazu na rzece Łobzonce powodowała zatory lodowe, a także zalewanie gruntów okolicznych rolników w czasie wiosennych i jesiennych wezbrań wody. Teraz zostanie on rozebrany, w jego miejsce powstanie nowy. Oprócz tego w planach jest przepławka dla ryb oraz budowa drogi dojazdowej. Nowy jaz przyczyni się do utrzymania piętrzenia wody na dotychczasowym poziomie i umożliwi prowadzenie nawodnień łąk w dolinie Noteci, ograniczenie zalewania gruntów, poprawę migracji ryb powiedział Adam Rogoziecki, dyrektor Rejonowego Oddziału w Pile Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. O tę inwestycję zabiegaliśmy bardzo długo, doszliśmy do porozumienia z rolnikami, otrzymaliśmy wszystkie wymagane pozwolenia i teraz czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. Pilna potrzeba odbudowa jazu wynika z jego złego stanu technicznego, który mógłby doprowadzić do katastrofy budowlanej. Inwestycja ta została umieszczona w Programie Inwestycji Melioracyjnych i Gospodarki Wodnej w 2014 roku dla zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to w tym roku przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane, a mieszkańcy tego rejonu zyskają powody do zadowolenia, bo zwiększy się bezpieczeństwo na polach i łąkach.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt