Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

Wydaliśmy książkę


Dzięki staraniom wielu osób wydaliśmy kolorowy album  przedstawiający naszą historię na przestrzeni półwiecza. Koledzy wyszukali  stare mapy między innymi z XVIII wieku oraz  zabytkowe urządzenia wykorzystywane w melioracji.  Były także opisy powodzi, prac konserwacyjnych, zbiorników retencyjnych. Dzięki wielu staraniom odnaleźliśmy syna nieżyjącego pierwszego dyrektora pełniącego funkcję w latach 1966-68 Tadeusza Babsia, który opowiedział jak potoczyły się losy jego  ojca. Odnaleźliśmy w Archiwum Państwowym akt powołania jednostki. Nie zabrakło działów poświęconych naszym wycieczkom, fotografiom sprzed lat, które pokazywały jak bardzo się zmieniliśmy. Oczywiście nie poskąpiliśmy  miejsca  naszym pracownikom. Opisaliśmy nie tylko zarząd, ale każdy rejon, każdy dział, każdy inspektorat. Wydawnictwo na pewno by nie powstało gdyby nie sponsorzy, którzy wsparli nas finansowo.

 

Na zdjęciu: dyrektor Arkadiusz Błochowiak prezentuje książkę wydaną z okazji jubileuszu

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt