Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

Trwa wykaszanie rowów


Po to, by rowy melioracyjne mogły przyjąć nadmiar wody, muszą zostać oczyszczone i odmulone. W przeciwnym razie wylewają na pola i okoliczne łąki, co szczególnie odczuwają rolnicy. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu regularnie wykonuje konserwację, ale możliwości ma ograniczone. Przede wszystkim mają na to wpływ otrzymywane fundusze oraz ograniczenia spowodowane przepisami o ochronie przyrody.

Druga połowa roku dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, zajmującego się między innymi eksploatacją, jest szczególnie pracowita. Na wałach przeciwpowodziowych oraz w korytach rzek trwają prace konserwacyjne polegające na wycięciu zakrzaczeń, samosiejek i odrostów ze skarp oraz pasa ochronnego wałów oraz na usuwaniu zatorów z gałęzi, śmieci i drzew powalonych przez bobry, a także wycięciu odrostów z rzecznych koryt.

 Aby utrzymać właściwy stan rzek i cieków konieczne jest wykonanie dwa razy w roku zabiegów konserwacyjnych mówi Cezary Siniecki, zastępca dyrektora WZMiUW. Niestety, na takie rozwiązanie nas nie stać, dlatego nie jesteśmy w stanie jednorazowo objąć pracami całego naszego "gospodarstwa", czyli ponad 7000 kilometrów rzek i kanałów. Możemy poruszać się jedynie w takim obszarze finansowym jaki otrzymujemy z budżetu państwa i od trzech lat z rezerwy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rocznie z tych obu źródeł dostajemy około 30 milionów złotych. Rozumiem rolników, że czasami się denerwują, ale nie jesteśmy w stanie zrobić więcej właśnie ze względów finansowych. Mam nadzieję, że w najbliższych latach fundusze na eksploatację i utrzymanie będą się zwiększać. Wówczas zakres naszych prac na pewno się poszerzy.

Ze względu na wegetację roślin większość robót wykonuje się w drugiej połowie roku. Tym bardziej, że WZMiUW jest zobowiązany uwzględniać okres lęgowy ptaków, który trwa do 15 lipca. W tym przypadku podlega rygorystycznym przepisom Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Natomiast jesienne prace pozwalają lepiej przygotować się do spływu wód powodziowych i lodu wiosną. Zgodnie z harmonogramem są one prowadzone do końca roku.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt