Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

Kolejny zbiornik w budowie


Starania o jego budowę trwały ponad trzydzieści lat. Przez tyle czasu władze Murowanej Gośliny zabiegały o rozpoczęcie inwestycji w pobliskim Przebędowie. Na plac budowy wjechał już ciężki sprzęt i rozpoczęły się  zaplanowane prace.

Inwestycja jest  finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jej koszt wynosi ponad siedem milionów złotych mówi Arkadiusz Błochowiak, dyrektor WZMiUW w Poznaniu. Celem jest zmagazynowanie wody do celów rolniczych, poprawa warunków klimatycznych i wodnych na przyległych użytkach rolnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz przeciwpożarowe dla wsi Przebędowo oraz Murowanej Gośliny.

Pierwsze koncepcje budowy były już w latach osiemdziesiątych, w dziesięć lat później opracowano dokumentację techniczną. Niestety, brak funduszów, zmieniające się przepisy, problemy z uregulowaniem stanu własnościowego gruntów, sprawiły, że termin rozpoczęcia inwestycji się wydłużał dodaje dr inż. Michał Sosiński, kierownik Działu Przygotowania Realizacji Inwestycji Melioracyjnych Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.  Dopiero  wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że pojawiły się nowe możliwości finansowania i prace nabrały tempa.

Prace rozpoczęły się na początku września tego roku, a ich zakończenie zaplanowano na koniec przyszłego roku. Teraz jest tam zarośnięty staw, który zamieni się w zbiornik o łącznej powierzchni 14,5 hektara, długości 1,46 kilometra i pojemności 162,4 tysiąca metrów sześciennych.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt