Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

Będzie bezpieczniej


Będzie bezpieczniej

 

W miejscowości Kawcze w gminie Śrem, 13 grudnia bieżącego roku,  odbyło się  oddanie do eksploatacji odbudowanych wałów prawostronnych i lewostronnych rzeki Warty na terenie gminy Śrem. W uroczystości udział wzięli: Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Józef Zgrabczyński z Biura Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL”, ksiądz prałat Marian Borucki,  Janusz Przywara, Wicestarosta Śremski, Andrzej Lewandowski, burmistrz Miasta i Gminy Śrem, Bogdan Borczyński, sołtys wsi Kawcze. Meldunek o wykonaniu robót na ręce wicemarszałka Krzysztof Grabowskiego złożył wykonawca Wojciech Ferenc, właściciel firmy Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych z Ozimka.  

Pliki do pobrania

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt