Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

Wywiad z Arkadiuszem Błochowiakiem, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.


Na stronie internetowej "Portalu Samorządowego" został opublikowany wywiad z
Arkadiuszem Błochowiakiem, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 


www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/zarzadzanie-ryzykiem-powodziowym-potrzebne-inwestycje-w-infrastrukture,80345.html


Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt