Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Aktualności

01.10.2015 - Jaz Strużyska jak nowy


Jaz Strużyska na rzece Głomia był stary i niebezpieczny. Poszczególne elementy wyremontowano, a przy okazji wybudowano most, który ułatwia dostęp do jazu. Teraz pracuje  on sprawnie i bezpiecznie.

Jaz Strużyska, istniejący od lat dwudziestych dwudziestego wieku, znajduje się na terenach wiejskich w pobliżu wsi Skórka na rzece Głomia. Ocena  poszczególnych jego elementów  wykazała, iż jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia  i grozi zniszczeniem lub uszkodzeniem konstrukcji. Szczególnie trudne warunki  były odczuwalne gdy pojawiała się kra i śryż (początkowa faza powstawania lodu). Jaz i przylegającą do niego niefunkcjonalną  przepławkę przeznaczono  do rozbiórki.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą zarządcy obiektu budowlanego usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości - mówi Adam Rogoziecki, dyrektor Rejonowego Oddziału w Pile. - Przygotowano dokumentację projektową, załatwiliśmy wszystkie konieczne pozwolenia, decyzje i zgody.

Inwestycja obejmowała odbudowę jazu ze stopniem i płytą przejazdową, budowę mostu umożliwiającego do niego dojazd i jego eksploatację, budowę przepławki dla ryb i dwóch pomostów do przenoszenia kajaków. Jaz Strużyska  redukuje spadek podłużny rzeki Głomii,  tworzy retencję,  utrzymuje ukształtowane na przestrzeni ostatniego stulecia stosunki wodne, umożliwia wykorzystanie energetyczne wód.

Wykonanie przepławki dla ryb umożliwia migrację ryb  w górę rzeki. W ramach zadania wykonano most umożliwiający dostęp do jazu i jego mechanizmów, przepławki dla ryb oraz przywracający przejście do szkółki leśnej oraz  ścieżki dydaktycznej  Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Dzięki temu dzieci z przedszkoli i szkół mając ułatwiony dostęp mogą poszerzyć wiedzę o środowisku leśnym, a także  o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia po przetargu wynosiła 5,1 miliona  złotych. Odbudowany jaz przekazano  do eksploatacji 27 maja bieżącego roku. Jego odbudowa była współfinansowana ze środków unijnych PROW 2007-2013.

 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu administruje nie tylko rzekami, zbiornikami retencyjnymi, ale także urządzeniami piętrzącymi wodę na potrzeby rolników. Należą do nich jazy, zastawki, przepustozastawki. Jedną z nich jest odbudowany jaz Strużyska w Rejonowym Oddziale w Pile.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt