Oddział w Lesznie         Informacje         HydroMonitor         


Kontakt

Rejonowy Oddział w Lesznie

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno


tel. 65 52 95 640, 65 52 95 633, fax 65 52 95 671

e-mail: ro.leszno@wzmiuw.pl

 

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Lesznie

*********

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno

tel. 65 529 56 40

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria    Kontakt