Oddział w Pile         Informacje         HydroMonitor         


Publikacje

Szybsze decyzje ws. konserwacji urządzeń melioracyjnych

POWIAT. Będą nowe, szybsze procedury wydawania decyzji przez Starostę Pilskiego w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się spotkanie z udziałem wicestarosty Stefana Piechockiego, zastępcy dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Cezarego Sinieckiego, dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Adama Rogozieckiego, dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile Mieczysława Chmiela oraz starszego specjalisty ds. ewidencji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Moniki Cholewińskiej. Omówiono kwestie związane ze współpracą pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pile a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie korzystania z ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, która jest niezbędna przy wydawaniu decyzji administracyjnych przez Starostę wynikających z „Prawa wodnego”. 

Spotkanie zakończyło się wypracowaniem procedur korzystania z ewidencji, co przyczyni się do przyspieszenia wydawania decyzji przez starostę w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych.

 

źródło: http://www.faktypilskie.pl

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Pile

ul. Motylewska 7
64-920 Piła

tel. 67 212 32 44

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria