Oddział w Pile         Informacje         HydroMonitor         


Kontakt

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU
REJONOWY ODDZIAŁ W PILE
uL. Motylewska 7,  64-920 Piła
tel.  67 212-32-44;  67 212-32-58
tel./fax   67 212-51-75
e-mail: ro.pila@wzmiuw.pl


DYREKCJA
mgr inż.  Adam Rogoziecki – Dyrektor Rejonowego Oddziału
mgr inż. Roman Tomasz – Główny Specjalista ds. Melioracji
Anna Urbaś – Główna Księgowa


SEKCJA ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNA
mgr Małgorzata Majerska – Kierownik Sekcji OA
tel.: 67 212-32-44 wew. 15


SEKCJA EKONOMICZNO-KSIĘGOWA     
Anna  Urbaś – Główna Księgowa
tel.: 67 212-32-44 wew. 11


SEKCJA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI MELIORACYJNYCH
mgr inż.  Dawid Ruta – Kierownik Sekcji PRIM
tel.: 67 212-32-44 wew. 19


SEKCJA EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH
mgr inż. Michał Skwierawski– Kierownik Sekcji EUM
tel.: 67 212-32-44 wew. 24


INSPEKTORAT W CZARNKOWIE Z/S W TRZCIANCE
ul. Sikorskiego 77,  64-980 Trzcianka
tel.: 67 216-23-36
Krzysztof Lipiński – p.o. Kierownik Inspektoratu w Czarnkowie z/s w Trzciance


INSPEKTORAT W ZŁOTOWIE
ul. Za Dworcem 9,  77-400 Złotów
tel.: 67 263-27-48
mgr inż. Ewa Kachelek – Kierownik Inspektoratu w Złotowie


Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Pile

ul. Motylewska 7
64-920 Piła

tel. 67 212 32 44

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria