Oddział w Pile         Informacje         HydroMonitor         


O oddziale

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W POZNANIU 
REJONOWY ODDZIAŁ W PILE

____________________________________________________________________

Komórka terenowa Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, którą kieruje Dyrektor Rejonowego Oddziału WZMiUW w Pile.


RO WZMiUW w Pile jest jednym z czterech Rejonowych Oddziałów  wchodzących w skład Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Rejonowemu Oddziałowi WZMiUW w Pile podlegają:

         1.  Inspektorat w Czarnkowie z siedzibą w Trzciance

         2.  Inspektorat w Złotowie.

Terenem działania Rejonowego Oddziału WZMiUW w Pile są powiaty: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki i złotowski. 

Powiat pilski obejmuje gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto Wyrzysk, Miasto i Gmina Wysoka.

Powiat chodzieski obejmuje gminy: Budzyń, Chodzież, Miasto Chodzież, Miasto i Gmina Margonin, Miasto i Gmina Szamocin.

Powiat czarnkowsko-trzcianecki obejmuje gminy: Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Trzcianka, Miasto i Gmina Wieleń.

Powiat złotowski obejmuje gminy: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Miasto i Gmina Złotów.
 

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Pile

ul. Motylewska 7
64-920 Piła

tel. 67 212 32 44

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria