Oddział w Ostrowie Wlkp.         Informacje         HydroMonitor         


Kontakt

 

 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

 

Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

    

ul.  Dąbrowskiego  9,  63-400 Ostrów Wielkopolski

 

tel. fax  62 736 28 02   tel. 62 736 51 88 tel. 62 736 50 41

 

e-mail : ro.ostrow@wzmiuw.pl        http://wzmiuw.pl

 

NIP: 777 00 06 120     REGON  000658640

 

 

DYREKCJA

mgr inż. Łukasz Kuroszczyk  -  Dyrektor Rejonowego Oddziału

dyrekcja@wzmiuw.home.pl

mgr inż. Adam Nowak -  Główny  Specjalista

specjalista@wzmiw.home.pl

mgr Ilona Frąszczak  - Główna Księgowa

ksiegowosc@wzmiuw.home.pl

SEKRETARIAT

tel.  62 736 28 02

fax. 62 736 28 02 w. 15

wzmiuw@home.pl

SEKCJA ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNA

 

mgr Dorota Fibig – kierownik sekcji OA

 

tel. 62 736 51 88  w.18

ag@wzmiuw.home.pl

 

SEKCJA EKONOMICZNO - KSIĘGOWA

tel. 62 736 50 41  w.13

ksiegowosc@wzmiuw.home.pl

SEKCJA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI MELIORACYJNYCH

 

 mgr inż. Stanisław Jankiewicz – kierownik sekcji PRIM

 

tel. 62 736 28 02 w.14

melioracja2@wzmiuw.home.pl 

 

SEKCJA EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH

 

inż. Marcin Woźniak  - p.o. kierownik sekcji EUM

 

tel. 62 736 28 02  w.20

konserwacja@wzmiuw.home.pl

  

SEKCJA GEODEZYJNO-PRAWNA

 

Irena Sójka – p.o. kierownik sekcji GP

 

62 736 28 02 w.21

gp1@wzmiuw.home.pl

 

INSPEKTORAT Rejonowego Oddziału  WZMiUW w  KALISZU

Al. Wojska Polskiego 185,  62-800 Kalisz

 

 

mgr inż. Marcin Minnicki – p.o. kierownik Inspektoratu w Kaliszu

 

tel. fax. 62 757 19 61      tel. 62 757 43 60

 

kalisz@wzmiuw.home.pl

 

INSPEKTORAT Rejonowego Oddziału  WZMiUW w JAROCINIE

ul. Sienkiewicza 7,  63-200 Jarocin

 

 

mgr inż. Paweł  Kaźmierczak –  p.o. kierownik Inspektoratu w Jarocinie

 

tel. fax. 62 749 62 77

 

jarocin@wzmiuw.home.pl

 

INSPEKTORAT Rejonowego Oddziału  WZMiUW w KĘPNIE

ul. Wrocławska 63,  63-600 Kępno

 

 

Henryk Marciniak – kierownik Inspektoratu w Kępnie

 

tel. fax. 62 782 28 93

 

kepno@wzmiuw.home.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział WZMiUW w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Dąbrowskiego 9,
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.fax  62 736 28 02     tel. 62 736 51 88    tel. 62 736 50 41

 

 

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria