Oddział w Lesznie         Informacje         HydroMonitor         


Galeria

 

wzmiuw.pl/index.php


Orla w km 21+282 - 47+236 16.12.2015 - prace utrzymaniowe


Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Lesznie

*********

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno

tel. 65 529 56 40

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria