Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Grażyna Żytkowiak - Główna Księgowa

Z zawodu ekonomistka. Na stanowisko księgowej została zatrudniona w 1982 roku w ówczesnym Wielkopolskim Zarządzie Inwestycji Rolniczych. Następnie 30 października 1989 roku powierzono jej funkcję kierownika Działu Finansowo-Księgowego. Kolejnym krokiem w karierze zawodowej było objęcie w dniu 1 grudnia 1992 roku stanowiska głównej księgowej w powstałym po reorganizacji Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych na którym pracuje do tej pory. Grażyna Żytkowiak wzięła udział w licznych szkoleniach z dziedziny finansów i księgowości. Za swoją pracę została odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi Województwa Wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt