Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


mgr inż. Cezary Siniecki - Z-ca Dyrektora

Urodził się w 1947 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął jako stażysta w 1970 roku w Powiatowym Inspektoracie Melioracji Wodnych w Ostrzeszowie. W latach 1971-1973 był kierownikiem Samodzielnej Sekcji Technicznej w tej jednostce, a od 1973 roku do 1975 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika w Powiatowym Zarządzie Gospodarki Wodnej i Melioracji. Następnie w latach 1975-1978 pracował na stanowisku specjalisty do spraw technicznych w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Kaliszu. Od 1978 roku do 1997 roku był kierownikiem działu melioracji w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kaliszu, zaś w latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora tej jednostki. Od 1999 roku do 2004 roku był dyrektorem Rejonowego Oddziału WZMiUW w Ostrowie Wielkopolskim, a od 2004 roku jest zastępcą dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt