Zarząd Poznań         Informacje         HydroMonitor         


Arkadiusz Błochowiak - Dyrektor

Urodził się w 29 marca 1951 roku w Kobylnicy. Po skończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Technikum Chemicznym w Poznaniu na wydziale technologii wody i ścieków. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego dawnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w Powiatowym Inspektoracie Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę w Gnieźnie, a następnie w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu. W latach 1970-1973 podjął pracę na stanowisku inspektora w Wydziale Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu. A w okresie od 1973 roku do 1994 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, kolejno na stanowiskach inspektora, zastępcy dyrektora i dyrektora wydziału Ochrony Środowiska. Następnie kierował firmą polsko-kanadyjską „Polcan”. W lutym w 1999 roku rozpoczął pracę w Departamencie Planowania Przestrzennego i Ekologii Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na stanowisku zastępcy dyrektora. Od 2005 roku do 2007 roku kierował jako dyrektor Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. W 2007 roku objął funkcję Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Od sierpnia 2011 roku jest dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. W 1972 roku wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe. W szeregach tej partii pełnił i nadal pełni szereg odpowiedzialnych funkcji. Obecnie jest Członkiem Zarządu Wojewódzkiego PSL i Wiceprezesem Zarządu Miejskiego PSL. Ponadto działa w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych NOT. Wielokrotnie wyróżniony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Włącza się w szereg akcji pomocowych między innymi dla powodzian, dla organizacji kombatanckich, dla osób dotkniętych przez los. Arkadiusz Błochowiak jest człowiekiem wielkiego serca i ogromnej wrażliwości. Zawsze otwarty i gotowy do pomocy, każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. W pracy sumienny, dokładny, obowiązkowy, perfekcyjny, nigdy nie liczy czasu gdy trzeba wypełniać swoje obowiązki, a także służyć w ramach działań społecznych. Osobowość Arkadiusza Błochowiaka czyni z niego człowieka charyzmatycznego, budzącego powszechny szacunek. Potrafi on znaleźć wspólny język z osobami piastującymi najwyższe funkcje, ale także z tym, którzy zostali zepchnięci przez życie na margines. Jego maksymą jest traktowanie ludzi z godnością oraz dostrzeganie w nich potencjału, który w każdych okolicznościach można z pożytkiem wykorzystać.

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

61-823 Poznań
ul. Piekary 17

tel.: 61 64 75 401    tel.: 61 85 22 069     fax: 61 852 55 61

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Galeria    Kontakt