Oddział w Lesznie         Informacje         HydroMonitor         


Galeria

 

wzmiuw.pl/index.php


Roboty utrzymaniowe na Rowie Święciechowskim - 05.10.2015 r.
Prace utrzymaniowe na cieku Lubiń B - 28.09.2015 r.
Prace konserwacyjne na ciekach: Borownica, Most III, Radęca 30.09.2015 r.
Prace konserwacyjne - Rów S44 - 21.09.2015 r.
Prace konserwacyjne na Kanale Wonieskim - 28.09.2015 r.
Prace konserwacyjne na Doprowadzalniku Kurzagóra - 29.09.2015 r.
Prace konserwacyjne na ciekach na terenie gminy Wijewo (Kanał Breński, Kanały Łączące) - 15.09.2015
Cichowo-Zbęchy - roboty utrzymaniowe 31.08.2015
Kanał Błotnicki - roboty utrzymaniowe 28.08.2015


<<<  -  1  2  3  -  >>>

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Lesznie

*********

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno

tel. 65 529 56 40

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria