Oddział w Lesznie         Informacje         HydroMonitor         


Galeria

 

wzmiuw.pl/index.php


Zbiornik wodny Jutrosin, prace utrzymaniowe 30.09.2016
Zbiornik wodny Rydzyna
Orla w km 21+282 - 47+236 16.12.2015 - prace utrzymaniowe
Pijawka w km 0+000 - 8+170 - prace utrzymaniowe 15.12.2015
Stara Orla w km 0+000 - 14+686 - prace utrzymaniowe 16.12.2015
Stara Orla - prace konserwacyjne 29.10.2015
Orla w km 40+660 - 44+325, prace utrzymaniowe, 04-12-2015
Szczodrowo-Brońsko - prace utrzymaniowe, 19-11-2015
Rów Rogowski - prace utrzymaniowe, 06-11-2015
Rów Graniczny i Żydowski Bród - prace utrzymaniowe - 27-11-2015


<<<  -  1  2  3  -  >>>

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Lesznie

*********

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno

tel. 65 529 56 40

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria