Oddział w Lesznie         Informacje         HydroMonitor         


Kontakt

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

http://www.wzmiuw.pl

ul.Śniadeckich 5, 64-100 Leszno,

tel. 65 52 95 640, 65 52 95 633, fax. 65 52 95 671

 

e-mail: ro.leszno@wzmiuw.pl

 Dyrektor

mgr inż. Franciszek HalecGłówny Specjalista ds. Melioracji 


mgr inż. Piotr Kozdrój


Główna Księgowa 

mgr Sabina Przybylak 


Kierownik Sekcji Przygotowania i Realizacji Inwestycji 
Melioracyjnych

mgr inż. Waldemar Dobiała  

 


Kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych

mgr inż. Magdalena KlupiećZ-ca Kierownika Sekcji ds. Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych

mgr inż. Witold Sobczak


Z-ca Kierownika Sekcji ds. Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych

mgr inż. Marek Szymankiewicz

 

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Lesznie

*********

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno

tel. 65 529 56 40

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria