Oddział w Lesznie         Informacje         HydroMonitor         


O oddziale

Rejonowy Oddział w Lesznie administruje ciekami naturalnymi oraz urządzeniami melioracji podstawowych, których stan ewidencyjny na dzień  1 stycznia 2015 roku przedstawiał się następująco:

 

Rzeki i kanały:

- 906,122 km

-        uregulowane

-        nieuregulowane

- 532,614 km

- 373,508 km

 

Budowle wodne:

-        budowle piętrzące

-        budowle wpustowe i spustowe

-        przelewy

-        progi, stopnie

-        inne

- 359 szt.

- 253 szt.

- 37 szt.

- 15 szt.

- 47 szt.

- 7 szt.

 

Obwałowania:

-        przepusty wałowe

-        obszar chroniony wałami

 

- 351,396 km

- 247 szt.

- 17 861,00.ha

 

Pompownie melioracyjne:

-        obszar odwadniany pompowniami

 

- 12 szt.

- 7 769,0 ha

 

Zbiorniki retencyjne:

-        Zbiornik Wonieść

-        Zbiornik Jeżewo

-        Zbiornik Pakosław

-        Zbiornik Jutrosin 

-        Zbiornik Rydzyna

 

- 5 szt.

 

Pliki do pobrania

Podzial Administracyjny0.24 MB

Przedsięwzięcie pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOWODZIOWYMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Lesznie

*********

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno

tel. 65 529 56 40

Strona główna    Aktualności    Zamówienia publiczne    Zatrudnienie    Galeria